Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

5 maart 2011, Oefening terreinrijden korps Ugchelen

Natuurbranden zijn in de regio Apeldoorn een van de grote risico’s. Daarom oefenen de korpsen uit het brandweercluster EVA (Epe, Voorst en Apeldoorn) steeds meer op natuurbrandbestrijding.

Terreinkennis is daarvan een van de punten die geoefend moeten worden. Het brandweerkorps Ugchelen is een van de korpsen die in de afgelopen weken in de omliggende bossen van Apeldoorn de bospaden heeft verkend en daarbij voldoende informatie heeft gekregen van zeer vakkundige instructeurs zodat hun kennis weer op pijl is.

Het brandweercluster EVA is in Nederland maar ook daar buiten een zeer goed aangeschreven partner als het gaat om kennis mbt natuurbrandbestrijding.


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 05 mrt 2011