Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

Realistisch oefenen brandweer cluster EVA in Weeze DL 2011-2012

Alle brandweerkorpsen uit het cluster EVA hebben de laatste 1,5 jaar de realistische oefening meegemaakt op het oefencentrum in het Duitse Weeze.

Een aantal van deze oefeningen heb ik in beeld gebracht.

Zie hiervoor deze link. https://www.pvfotografie.nl/tag/realistisch-oefenen/


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 21 apr 2013