Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

Het Mobiel Medisch Team met Lifeliner 3 op vliegbasis Volkel

PVF-20140413_93-B-2.jpg

Het Mobiel Medisch Team oost Nederland is gevestigd op de militaire vliegbasis Volkel in Noord Brabant.

Het Mobiel Medisch Team (afgekort: MMT, ook wel traumateam genoemd) is in Nederland een team bestaande uit een drietal personen om dagelijks medische bijstand te verlenen. Een MMT werkt vanuit een van de elf traumacentra in Nederland. Alle elf MMT’s kunnen beschikken over een voertuig, vier locaties beschikken ook over een helikopter (de zogenaamde traumahelikopter of Lifeliner). Deze helikopter wordt primair gebruikt voor het transport van personeel; patiënten worden alleen bij uiterste noodzaak per heli vervoerd. Voor Volkel ligt dat percentage nu op z’n 10% van de vluchten.
Het team bestaat uit een arts (anesthesioloog of trauma-arts), een piloot en een verpleegkundige. De arts is opgeleid om eerste hulp te verlenen buiten het ziekenhuis in sterk uiteenlopende omstandigheden. Op deze manier hoeven meer uitgebreide behandeling, zoals die alleen in een ziekenhuis gegeven kan worden, niet pas in het ziekenhuis gestart te worden. Het gouden uur wordt zo nog meer benut.


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 18 apr 2014