Zondag 12 April 2009

De 48th Highlanders of Holland (Apeldoorn) en de Somme Batlefield Pipeband (noord Frankrijk)
herdenken samen Operation Cannonshot met een overtocht van de IJssel bij Wilp

De  geallieerde luchtlandingsoperatie Market-Garden bij Arnhem in september 1944 mislukte volledig. Grote aantallen evacués uit Arnhem e.o. moesten worden ondergebracht in Apeldoorn. Ook bijna 1800 gewonde krijgsgevangen Airborne’s kwamen naar Apeldoorn. Ze werden ondergebracht in de Koning Willem III- kazerne, maar ook in de ziekenhuizen en op Paleis Het Loo.

Om de oorlog te beëindigen was er dus nog een laatste offensief nodig Dit  was gericht op het hart van Duitsland en op de ontmoeting met de uit het oosten oprukkende Russen. Op de flank van dit offensief moest Nederland verder worden bevrijd. Die taak werd opgedragen aan de Canadezen.

In april 1945 begon het 1st Canadian Army met de uitvoering van deze opdracht. De Duitse bezetting van de Veluwe bestond in 1945 uit een allegaartje:   tweederangs Volksgrenadierdivisies, maar ook uit eliteparachutisten,  delen van de beruchte SS- troepen en marine- en luchtmachtpersoneel.

Inmiddels hadden de Canadezen het gebied ten oosten van de IJssel in handen gekregen. Vanuit dit gebied werd de operatie Cannonshot  ingezet, bedoeld om de Duitse eenheden op de Veluwe te verdrijven. Het begon met een rivierovergang. Op woensdag 11 april 1945 staken twee bataljons Canadezen bij Gorssel de IJssel over. Zonder al te veel tegenstand konden ze een bruggenhoofd vormen op de westelijke oever tot aan de weg Voorst - Wilp. Van daaruit rukten ze de volgende dag op in noordelijke richting  Er werd hevig gevochten en de Canadezen leden gevoelige verliezen.

‘s Avonds veranderden de Canadezen hun aanvalsrichting: nu ging het westwaarts, via Twello naar Apeldoorn. Twello werd diezelfde dag nog bevrijd door een gewaagde aanval van infanterie die op tanks zo hard mogelijk het dorp binnenreed. De Duitse soldaten werden volledig verrast door de Canadezen, die schietend en luid schreeuwend 'T’hello with Twello', (`naar de hel met Twello') door het dorp reden en renden.  

Vrijdag 13 april gingen de Canadezen verder in de richting van Apeldoorn. Onderweg werd er tussen Teuge en Apeldoorn hevig gevochten. Weer raakten er Canadezen gewond, weer verloren Canadese soldaten het leven. Een aanval op de 14 april op de Broeksbrug (later de Loobrug, nu afgebroken) over het Apeldoorns Kanaal mislukte. Op zondag 15 april ’s morgens volgde een aanval op de splitsing Deventerstraat/Zutphenseweg (de Tol), maar ook deze aanval had geen succes. Bij beide gevechtsacties ledende Canadezen gevoelige verliezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home: PVFotografie