Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

29 juni 2010, Pre Tiger Meet vliegbasis Volkel


In aanloop naar de NATO Tiger Meet 2010 gehouden in oktober op vliegbasis Volkel, komen de deelnemende landen voor diverse voorbereidende werkzaamheden samen op vliegbasis Volkel. Dit levert van de bezoekers en de overige vliegtuigen op de vliegbasis mooie foto’s op.


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 01 jan 2011