Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

5 november 2011, Natuurbrand oefening AOCS Nieuw Milligen

Oefening met bosbrand leidt tot samenwerking

NIEUW MILLIGEN – De brandweerkorpsen van Uddel, Elspeet, Hoog Soeren, Ugchelen en Vaassen oefenden zaterdag samen met het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) van de Koninklijke Luchtmacht. Het was voor het eerst dat de Koninklijke Luchtmacht en de civiele brandweerkorpsen op zo een grote schaal samenwerkten. “Het resultaat was goed,” concludeert Joost Kuipers van de Koninklijke Luchtmacht. “We zijn tevreden.

Dit gaat zeker een vervolg krijgen, maar wanneer is nog niet duidelijk.”

In het scenario van de oefening kwamen verschillende noodsituaties voor, zoals een kleine brand in de omgeving van een opslagloods die overgaat in een grotere natuurbrand. De oefening speelde zich af op de luchtmachtbasis. Een van de doelen was het belangrijke radarstation (op de foto zichtbaar) vrij te houden van brand. Er werd onder meer gewerkt met rookkanonnen, waardoor de 85 deelnemende brandbestrijders gehuld waren in rookdampen.

Naast de brandweerkorpsen uit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en het AOCS NM nam ook de Koninklijke Marechaussee deel aan de oefening.

Een brandweeroefening met militairen staat bol van de afkortingen. Vanuit Apeldoorn werd de COPI overgebracht naar de oefening. De COPI is de Commandopost Plek Incident. Het is een container van waaruit de brandbestrijding wordt aangestuurd.

De brandweerkorpsen die werden ingezet, zijn korpsen die normaal gesproken ook worden gealarmeerd bij calamiteiten op de militaire basis in Nieuw Milligen. Er bestaat een zogeheten ‘kazernevolgordetabel’. Bovenaan die tabel staat Garderen, die successievelijk andere korpsen te hulp roept als de ramp omvangrijk blijkt te zijn. ‘Opschalen’ heet dat in hulpverleningsjargon. Het brandweerkorps Apeldoorn centrum komt bij bosbranden rond Nieuw Milligen pas in actie als eerst de korpsen zijn ingezet die dit weekend de oefening hielden.

Bos- en heidebranden komen met enige regelmaat voor in de natuurgebieden rond Nieuw Milligen. Ook in de afgelopen – overwegend natte – zomer was er een grote bosbrand. De brandweerkorpsen die dit weekend samenwerkten in de oefeningen kwamen daarbij ook in actie. Het belang van een goede samenwerking is daarom evident, weten de lieden.

Bron: de Stentor


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 05 nov 2011