Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

29 september 2012, Wedstrijden brandweercluster EVA

                    

Brandweeroefening is publiekstrekker

LOENEN – Tsja. En daar sta je dan bij een ongeval op het rangeerterrein van stoomtreinmaatschappij VSM in Loenen.Het was zaterdag voor de korpsen die meededen aan de jaarlijkse regionale brandweerwedstrijden in Loenen niet gemakkelijk.

De organisatie testte vaardigheid en inzet van de brandweerkorpsen uit de gemeenten Epe, Voorst en Apeldoorn. Uddel scoorde de meeste punten bij de ongeluk-bij-VSM-oefening.

Het Loenense korps, dat dit jaar honderd jaar bestaat, had de taak op zich genomen om samen met de afdeling Training en Opleidingen van de brandweercluster EVA de wedstrijd voor te bereiden. De locatie bleef tot het laatst geheim. Het Loenense korps en wedstrijdleiding hadden de touwtjes goed in handen; de wedstrijden verliepen vlot en volgens schema.

Het publiek mocht ook komen kijken. Jong en oud maakte daar massaal gebruik van. De jonge jeugd vond het spannend om de vlammen en waterspuiten in werking te zien. Af en toe moest even uitgeweken worden als een al te fanatieke spuitgast de ruimte nam. Een waternevel kwam even over de bezoekers.

Elf korpsen namen deel aan de wedstrijd. Plek van samenkomst was de brandweerkazerne aan de Leeuwenbergweg. De organisatie destilleerde de oefening uit het zogenaamde cluster-risicoprofiel en daarin neemt het vervoer van gevaarlijke stoffen een prominente plek in. Bij de kazerne kwam de melding binnen dat er een ongeval was gebeurd op het rangeerterrein in Loenen. Een medeweker was aan het lassen geweest bij wagons en getroffen door een steekvlam. Hij lag buiten kennis onder een ketelwagon vol uiterst brandbaar propaangas; een andere wagon bevatte zwavel. Het was de meeste brandweerlieden meteen duidelijk dat explosiegevaar dreigde. De hulpverleners dienden vooral te letten op hun eigen veiligheid in verband met de mogelijk gevaren van aanwezige gasflessen en de geladen ketelwagons. Tegelijk moest het slachtoffer de juiste hulp verleend worden. De korpsen hadden het niet gemakkelijk. Hoewel het volgens André Wolters, bevelvoerder van het korps uit Klarenbeek, wel meeviel.

De jury toonde zich dik tevreden over de prestaties van de korpsen. Uddel scoorde de meeste punten. Hoenderloo eindigde tweede en De Maten derde. Vaassen leverde volgens de jury de beste bevelvoerder en liet Beekbergen en Hoenderloo achter zich.Bron: de Stentor

 

Uitslag:

(klik op het korps voor de foto’s)

1e  Korps: Uddel – ONLINE!

2e  Korps: Hoenderloo – ONLINE!

3e  Korps: De MatenONLINE!

4e  Korps: Klarenbeek – ONLINE!

5e  Korps: Beekbergen – ONLINE!

6e  Korps: Hoog Soeren – ONLINE!

7e  Leiding jeugdbrandweer Apeldoorn – ONLINE!

8e  Korps: ASK – ONLINE!

9e  Korps: Centrum vrijwilligers – ONLINE!

10e Korps: Vaassen – ONLINE!

11e Korps: Ugchelen – ONLINE!

 


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 01 okt 2012