Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

27 maart 2012, Daams molen tijdelijk naar een andere plaats


Daams’ molen wordt verrold

VAASSEN – In Vaassen is zojuist een begin gemaakt met een uniek en tijdrovend karwei: het millimeter voor millimeter verplaatsen van Daams’ molen.

Nog nooit eerder werd een complete stellingmolen met wiekenkruis en al tijdelijk verplaatst. Vaak zijn het vervallen of te restaureren molens of molenstompen die elders gereconstrueerd worden.

Het tijdelijk meters verder ‘parkeren’ van de molen is nodig om hem te kunnen verhogen met vijf meter, zodat Daams’ molen ook voldoende wind vangt om te blijven draaien wanneer over enige tijd de hoogbouw aan de Dorpsstraat gereed is.

Berekeningen hebben uitgewezen dat Daams’ molen een gewicht heeft van 240 ton ofwel 240.000 kilogram.

Om de molen te kunnen verplaatsen is met een stalen constructie een rollenbaan gemaakt, waarover de molen moet worden verrold. Uiteraard moet dat heel behoedzaam en beheerst gebeuren.

Met een ‘snelheid’ van circa 3,3 millimeter per minuut, exclusief de controlestops en het verplaatsen van de vijzels, wordt de afstand overbrugd.

Naar verwachting neemt het overbruggen van het traject anderhalve dag in beslag. Als de molen op zijn ‘parkeerplaats’ is gearriveerd wordt de rollenbaan gedemonteerd.

De aannemer gaat de restanten van de oude fundering verwijderen en de bouwplaats uitgraven.

Op een diepte van circa 3 meter wordt daarna een nieuwe fundering gemaakt.

De voortgang van de verplaatsingvan de molen is te volgen op de website www.daamsmolen.nl .

Bron: de Stentor


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 27 mrt 2012