Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

18 december 2016, Grote brand Raadhuisplein Apeldoorn

Brand onder oude Raadhuis Apeldoorn snel onder controle

APELDOORN – In de keuken van eetcafe Fijn onder het oude Raadhuis in het centrum van Apeldoorn is vanmorgen rond 04.35 uur brand uitgebroken. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer rukte uit met meerdere wagens en had de zaak snel onder controle. De brand trok veel uitgaanspubliek dat op dat tijdstip nog op de been was.

Wat precies de schade aan het eetcafe is, is nog niet bekend, maar het is daarbinnen ,,flink heet geweest”, laat officier van dienst van de brandweer Martin van de Hoek weten. Volgens de woordvoerder Andre Meilink van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) kwamen het naastgelegen Griekse restaurant en het bovengelegen oude Raadhuis door de brand vol rook te staan. In hoeverre ook hier schade is ontstaan is nog niet bekend. Beide panden werden door de brandweer gelucht.

Raadhuis
Het markante oude Raadhuis op het Raadhuisplein wordt tegenwoordig nog vaak gebruikt voor trouwpartijen.

Tot 1842 vergaderde de gemeenteraad in een zaaltje van herberg ‘Het Roode Hert’ aan de Dorpstraat, maar dat werd te klein voor de zich ontwikkelende gemeente. In 1839 stelde de gemeente 20.000 gulden beschikbaar voor de bouw van een raadhuis. Op 9 februari 1843 kon het in gebruik worden genomen.

Gemeente-architect Gerrit de Zeeuw verbouwde in opdracht van burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius het Raadhuis in 1898 en breidde het uit met bijvoorbeeld een extra bovenverdieping.

Op 19 mei 1943 ging deze hele bovenverdieping in vlammen op. Of hier sprake was van een verzetsactie om het bevolkingsregister uit handen van de Duitsers te houden of dat het een ongeluk betrof is tot op de dag van vandaag een mysterie. Het raadhuis bleef hierna in gebruik als raads- en trouwzaal, maar pas in 1977 werd het gebouw weer een uithangbord van de gemeente, want toen werden eindelijk de boven- en zolderetage gerestaureerd.

In de tussenliggende jaren was het gemeentelijk apparaat ondergebracht in talloze grotere en kleinere verschillende panden in en om de stad. Pas in 1972, toen het stadskantoor aan het Beekpark in gebruik werd genomen, was het huisvestingsprobleem van de gemeente grotendeels verholpen. Onder andere de burgemeester en de wethouders verhuisden naar de nieuwbouw.

Het raadhuis bleef dienst doen als locatie voor raadsvergaderingen en trouwpartijen. In 1977 werd het met de restauratie van de bovenste twee verdiepingen teuggebracht in de vooroorlogse staat.

Bron: Ton van der Schouw / de Stentor

Tag: brand, grote brand, keuken, eetcafe, Oude Raadhuis, Raadhuisplein, Apeldoorn, brandweer, 067732, 067741, 067743, 067761,


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 18 dec 2016