Pim Velthuizen Fotografie

"Het oog voor detail"

13 april 2019, Brandweer red 4 eendenkuikens uit put Pythagorasstraat Apeldoorn

Brandweer Apeldoorn redt 4 eendenkuikens van hongerdood.

FOTO en VIDEO. Hoe ze er in terecht waren gekomen weet niemand, maar zeker is dat de vier eendenkuikens die door de brandweer Apeldoorn gered zijn nooit zelfstandig uit hun benarde situatie gekomen waren. Het vermoeden bestaat dat de diertjes met hun moeder vanuit de naastgelegen sloot aan de wandel waren gegaan en toen door de gleuven van de put zijn gevallen, waar een buurtbewoonster van de Pythagorasstraat ze vandaag luidkeels piepend vond.

De deksel van de put was zwaar en door roest en zand niet eenvoudig in beweging te krijgen. Daarop werd besloten de hulp van de brandweer in te roepen. Die had de klus snel geklaard, waarna de vier jonge diertjes in de naastgelegen sloot werden vrijgelaten en al zoekend een weg naar hun ouders zochten.


Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt Pim Velthuizen Fotografie zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (eigen beeldmateriaal en/of tekst) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Pim Velthuizen Fotografie, is niet toegestaan.


Gepubliceerd: 14 apr 2019